O škole

Rekonstrukce školky, která proběhla v létě 2013

Naše mateřská škola je jednotřídní a  byla slavnostně otevřena  v srpnu roku 1978. Vznikla přístavbou základní školy a rekonstrukcí školního bytu. V současné době slouží část prostor školy obchodu se smíšeným zbožím .

            Mateřská škola stojí uprostřed obce při hlavní silnici vedoucí směrem od Boršic do Medlovic. Při vstupu do mateřské školy se ocitneme v šatně dětí, odkud je možné jít do ředitelny a lehárny, které jsou situované na sever, do skladu potravin a školní kuchyně –situované na východ a posledními dveřmi se dostaneme do prostorné třídy, která je umístněna na jih a západ. Třída je světlá, okna jsou vybaveny žaluziemi. Příjemný interiér a nový nábytek umožňuje vytvoření dětských koutků, vybavení místnosti je účelné,dětské stolky a židličky jsou barevné ve třech velikostech. Místnost, kterou děti využívají, dává svojí velikosti i prostorem široké možnosti k všestranným hrám i činnostem dětí a rozvoji jejich osobnosti. Vybavení hračkami , pomůckami , materiály a doplňky odpovídá počtu dětí i jejich věku a je průběžně doplňováno a obnovováno. Hračky a doplňky jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly, mohly si je samostatně brát a zároveň se vyznaly v jejich uložení. U třídy je dětská umývárna a dětské záchody, přináleží k ní kabinet s pomůckami a koutek výtvarných prací.
Ze třídy se vchází na školní zahradu, která je v současné době v rekonstrukci je vybavena pouze pískovištěm, průlezkou ve tvaru „Z“ , věží s průlezkou a domečkem. Do budoucna je naplánováno dokupování dalších hracích prvků. K zahradě přísluší i sklad zahradních hraček.
Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují  bezpečnostní i hygienické normy dle platných předpisů týkajících se čistoty, teploty,osvětlení vybavení nábytkem apod. 

                Od 1.12003 je mateřská škola samostatným právním subjektem – příspěvkovou organizací. Pracujeme podle Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, nabízíme standardní a nadstandardní péči o všechny děti naší mateřské školy-logopedická péče, kreativní dílnička, pravidelné čistění chrupu, plavecký výcvik, péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami, hra na flétnu – veselé pískání-zdravé dýchání, seznamování se hravou formou s anglickým jazykem a pro předškoláky – Metoda dobrého startu.
Veškeré naše snažení  směřujeme k tomu, aby v naší škole bylo dítě spokojené a šťastné. Velkou péči věnujeme spolupráci s rodiči a jejich informovanosti o dění v mateřské škole.

                 Umístění naší školy, lokalita ve které se nachází, umožňuje mnoho pozorování v přírodě, nabízí realizaci prvků ekologické výchovy, naplňování programu zdravého životního stylu, umožňuje řadu pěších výšlapů do přírody a tak i podporu zdraví dětí.