PROJEKTOVÝ DEN

BABA JAGA SVOLÁVÁ NA PONDĚLÍ 29.DUBNA VŠECHNY ČARODĚJNICE A ČARODĚJE NA

FIIPOJAKUBSKOU NOC

PROSÍM VŠECHNY KOLEGYNĚ A KOLEGY, ABY PŘIŠLI RÁNO VHODNĚ USTROJENI,AŤ NA FILIPOJAKUBSKÉ NOCI NEDĚLAJÍ SVÉMU POVOLÁNÍ OSTUDU.

BUDE SE KOUZLIT, ČAROVAT, ZAKLÍNAT.