ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Zápis

do  Mateřské školy STŘÍBRNICE pro školní rok 2019/2020

se koná ve čtvrtek  9. května  od 10:00 do 12:00 hodin a od 14:00 do 15:30 hodin v prostorách MŠ

 

K zápisu s sebou přineste:

  • občanský průkaz jednoho z rodičů,
  • rodný list dítěte
  • vyplněnou „Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání“ včetně potvrzení lékaře o očkování- (není podmínkou pro děti, které nastupují povinnou předškolní docházku)  (Žádost o přijetí si můžete vyzvednout v pracovní dny v MŠ )
  • doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, popř. registrujícího lékaře u dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami.

Naše „otevřená“ škola nabízí:

 

celodenní péči pro děti od 2 do 7 let,

individuální přístup,

plnění RVP pro MŠ pod vedením kvalifikovaných učitelek,

možnost vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami,

rodinné a pěkné prostředí školy,

prostornou zahradou,

možnost vycházek do volné přírody,

rozmanitost zájmových aktivit, projektové dny

vystoupení pro rodiče a občany obce dle aktuálních možností,

spolupráce s okolními mateřskými školami, společné akce pro děti MŠ,

spolupráce s rodiči je pro nás prioritou, proto se rodiče mohou kdykoli přijít podívat do naší MŠ na výchovnou činnost, která je poskytována jejich dětem. Jakoukoliv spolupráci se zákonnými zástupci srdečně vítáme

TĚŠÍME SE NA VÁS, DĚTI !

 

 

Marie Blechová, ředitelka MŠ