OSLAVA

OBEC STŘÍBRNICE ZVE VŠECHNY MAMINKY NA OSLAVU SVÁTKU MATEK V NEDĚLI

12. KVĚTNA V 15. 00 HODIN NA OBECNÍM ÚŘADĚ.

NA TÉTO OSLAVĚ VYSTOUPÍ I DĚTI Z MATEŘSKÉ ŠKOLY.

PROSÍM, PŘIVEĎTE VŠICHNI SVÉ DĚTI DO 14.45 A PŘEDEJTE JE UČITELKÁM.