INFORMACE K ZÁPISU

 

 

Zápis

do  Mateřské školy STŘÍBRNICE pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče .

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo, v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19, opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok  2020/2021.

 

Zápisy budou probíhat bez přítomnosti dětí a pokud bude možné i bez přítomnosti zákonných zástupců.

 

Potřebné dokumenty k zápisu:

Naleznete na webových stránkách.mateřské www.msstribrnice.cz školy a facebookových stránkách mateřské školy. Kdo nemá možnost tisku, tak  se ozvěte na mailovou adresu školy- ms.stribrnice@seznam.cz nebo telefonní číslo školy 606 025 303 a dohodneme se na předání tiskopisů.

 

  1. Žádost o přijetí dítěte do MŠ

 

(můžete žádost potvrdit přímo u dětského lékaře a tím pádem, nepotřebujete čestné prohlášení a kopii očkovacího průkazu)

 

  1. 2. Evidenční list dítěte

  1. 3. Kopii rodného listu dítěte

  1. 4. Pokud nepotvrdíte žádost u lékaře,  odevzdáte v MŠ

 

Čestného prohlášení k očkování (podpis)

Kopii očkovacího průkazu dítěte - ze všech stran

 

(Dle opatření MŠMT není nutné navštěvovat lékaře. Postačí doložit čestné prohlášení o očkování a kopii očkovacího průkazu. Po ukončení správního řízení budou tyto dokumenty skartovány – ochrana osobních dat.)

 

 

Potřebné dokumenty potom doručte do naší MŠ jedním z následujících způsobů:

  • do datové schránky školy  4.5. - 11. 5. 2020nx4vnew
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)                                         4.5. - 11. 5. 2020 ms.stribrnice@seznam.cz
  • poštou 4.5.- 11. 5. 2020 – nejzažší datum doručení poštou do MŠ je 11. 5. 2020

Adresa MŠ:

Mateřská škola Stříbrnice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace, 687 09 Stříbrnice 13

  • 12. 5. 2020 (9.00 –11.00) vhoďte vše potřebné v obálce do poštovní schránky mateřské školy    (u  vchodu do mateřské školy) ,  nebo osobně ředitelce mateřské školy za stávajících bezpečnostních opatření v ředitelně mateřské školy.

Po obdržení žádostí a ostatních dokumentů, Vám bude uděleno registrační číslo, které obdržíte emailem.

 

Informace o přijetí či nepřijetí k předškolnímu vzdělávání budou vyvěšeny 29. května 2020 pod registračním číslem, a to:

 

na webových stránkách  MŠ Stříbrnice

 

na vchodových dveří mateřské školy

 

 

Děkuji za pochopení.                                                                                 Marie Blechová ředitelka MŠ

Naše „otevřená“ škola nabízí:

 

celodenní péči pro děti od 2 do 7 let,

individuální přístup,

plnění RVP pro MŠ pod vedením kvalifikovaných učitelek,

možnost vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami,

rodinné a pěkné prostředí školy,

prostornou zahradou,

možnost vycházek do volné přírody,

rozmanitost zájmových aktivit, projektové dny

vystoupení pro rodiče a občany obce dle aktuálních možností,

spolupráce s okolními mateřskými školami, společné akce pro děti MŠ,

spolupráce s rodiči je pro nás prioritou, proto se rodiče mohou kdykoli přijít podívat do naší MŠ na výchovnou činnost, která je poskytována jejich dětem. Jakoukoliv spolupráci se zákonnými zástupci srdečně vítáme

TĚŠÍME SE NA VAŠE DĚTI !