Školní jídelna

Školní stravování  v mateřské škole zabezpečuje školní jídelna umístěná v budově školy.Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním stravování a řídí se platnými výživovými normami a zásadami správné výživy

 Dítě přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole má právo odebrat dopolední přesnídávku,oběd a odpolední svačinu. Kromě  jídel připravuje školní jídelna i tekutiny,které během svého pobytu v mateřské škole děti konzumují v rámci „pitného režimu“

 Pokud je se zákonným zástupcem dohodnuta jiná délka pobytu dítěte v mateřské škole    ,než je celodenní, má právo dítě  odebrat pouze jídla připravovaná jídelnou a vydávaná  v době jeho pobytu v mateřské škole

 Stravovací režim dětí v průběhu vzdělávání

 V průběhu  denního pobytu v mateřské škole se děti stravují podle následujícího základního  stravovacího režimu:
8.30- dopolední přesnídávka
11.30- oběd
14.30- odpolední svačina

 V rámci pitného režimu mají děti po dobu svého denního pobytu v mateřské škole k dispozici nápoje,které jsou připravovány podle zásad zdravé výživy a se zaměřením na častou obměnu jednotlivých druhů nápojů.Děti požívají nápoje v průběhu celého pobytu v mateřské škole v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu a potřeby žízně.

 Úprava  postupu při odhlašování dětí ze školního stravování v případě jejich nepřítomnosti v mateřské škole

 Při omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání z důvodu dopředu známé nepřítomnosti  , zajistí mateřská škola automaticky nahlášení této skutečnosti vedoucí školní jídelny

 V případě, že dítě náhle onemocní nebo se mu stane úraz a nemůže se z tohoto důvodu účastnit vzdělávání, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu zákonný zástupce i vedoucí školní jídelny.

 
Rozpis kalkulace stravného:

Děti do 7 let

Přesnídávka                            8,00 Kč
Oběd                                     19,00 Kč
Svačina                                   8,00 Kč
Pitný režim                              3,00 Kč
........................................................................
CELKEM                               38,00 Kč

Děti nad 7 let

Přesnídávka                            9,00 Kč
Oběd                                     20,00 Kč
Svačina                                   9,00 Kč
........................................................................
CELKEM                               38,00 Kč

 

Doplňková činnost – zaměstnanci a cizí strávníci

Normativ na potraviny           33,00 Kč
Na mzdu                                17,00 Kč
........................................................................
CELKEM                                50,00 Kč

Jídelníčky ke stažení:

22.02. - 26.02. 2021
15.02. - 19.02. 2021
08.02. - 12.02. 2021
01.02. - 05.02. 2021
25.01. - 29.01. 2021